Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

----------------------------------------------------------------------------------------

OBS ! ! !

Lördagen den 29/9 kommer gymmet att vara stängt
mellan klockan 9.00 - 16.00

Detta p.g.a. utbildning i lokalen.

Välkomna efter 16.00 igen.

/Styrelsen KGIF

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektet med att modernisera och renovera bl.a. gymmet fortgår, en del arbeten och fix återstår än bl.a. med vårt projekt utomhus.

En stor del av pengarna kommer från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020" som delfinansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Även "Tornedalen 2020" delfinansierar projektet. 

Syftet med projektet vi nu ska genomföra är att förbättra den lokala folkhälsan, och öka aktivitetsnivån hos befolkningen i och kring Korpilombolo. Vi kommer även att utbilda några som ska kunna ge tips och råd till de som kommer att träna.

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

/ Styrelsen  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------