Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harrsvängen lördagen den21 juli, klockan 11.00
Läs mer info till vänster under rubriken, på Facebook eller på Instagram.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotbollsskolan den 17-19 augusti

Sista anmälningsdagen för att garanteras boll m.m. är den 23 juli. Efteranmälningar går bra även efter det.
Mer nfo finns till vänster, på Facebook eller på Instagram.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektet med att modernisera och renovera bl.a. gymmet fortgår, en del arbeten och fix återstår än bl.a. med vårt projekt utomhus.

En stor del av pengarna kommer från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020" som delfinansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Även "Tornedalen 2020" delfinansierar projektet. 

Syftet med projektet vi nu ska genomföra är att förbättra den lokala folkhälsan, och öka aktivitetsnivån hos befolkningen i och kring Korpilombolo. Vi kommer även att utbilda några som ska kunna ge tips och råd till de som kommer att träna.

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

/ Styrelsen  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------