Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

Vi hoppas att Ni vill stödja föreningen i år också

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vårt gymprojekt med finansieringsstöd från Eu- och Leaderprogrammet

lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020 är nu avslutat.

 

Vårt syfte och mål med projektet är att ge folk i bygden, även dem med någon form av funktionsvariation,  förutsättningar att hitta någon form av aktivitet i vårt gym. Vi vill vara med i en satsning som går ut på att stärka den lokala folkhälsan och öka aktivitetsnivån hos befolkningen. Vi har, som en del i projektet, även utbildat några instruktörer som kan vara behjälpliga med er träning, kanske komma med tips och råd om du är osäker på hur man använder maskinerna, vilka övningar man kan göra med varje maskin, och kanske hjälpa till att utforma ett träninggsprogram för just dig.

Har du frågor, tveka inte, kontakta oss! 

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

/ Styrelsen