Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

Vi hoppas att Ni vill stödja föreningen i år också

------------------------------------------------------------------------

KGIF håller Årsmöte på Tallhallen

Tid: Fredagen den 22 februari, klockan 18.00

Plats: Tallhallen 

Kom gärna med idéer, åsikter och förslag angående föreningens aktiviteter. Kanske kan Du bidra med något?

Vi bjuder på fika

Välkomna!!!

 --------------------------------------------------------------------------------

Projektet med att modernisera och renovera bl.a. gymmet fortgår, en del arbeten och fix återstår än bl.a. med vårt projekt utomhus.

En stor del av pengarna kommer från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020" som delfinansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Även "Tornedalen 2020" delfinansierar projektet. 

Syftet med projektet vi nu ska genomföra är att förbättra den lokala folkhälsan, och öka aktivitetsnivån hos befolkningen i och kring Korpilombolo. Vi kommer även att utbilda några som ska kunna ge tips och råd till de som kommer att träna.

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

/ Styrelsen