Korpilombolo GIF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem och stödja föreningen...
Nu kan du även swisha in avgiften, se under fliken "medlemsavgifter"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nu är gymmet åter öppet

efter vår välbesökta invigning

 

En del mindre arbeten och fix återstår än, innan vi
går vidare med vårt projekt utomhus.

Projektet har varit möjligt tack vare ekonomiska stöd från EU genom Jordbruksverket och Leaderprojektet Tornedalen 2020, så vi riktar ett STORT tack till dem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Information till medlemmarna!

Som många av er redan kanske vet så har vi på KGIF ansökt bidrag/stöd till att förnya våra maskiner och utveckla vår anläggning inom bl.a. gymmet och vi har blivit beviljade det!!!

Vi har nu påbörjat renoveringen av gymmet lite smått. Material är inköpt och de nya maskinerna är beställda.
En stor del av pengarna kommer från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020" som delfinansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Även "Tornedalen 2020" delfinansierar projektet. 

Syftet med projektet vi nu ska genomföra är att förbättra den lokala folkhälsan, och öka aktivitetsnivån hos befolkningen i och kring Korpilombolo. Vi kommer även att utbilda några som ska kunna ge tips och råd till de som kommer att träna.

Utan medel från "Landsbygdsprogrammet 2014-2020", och pengarna från EU, hade denna satsning inte kunnat genomföras, så vi tackar ödmjukast för att vi fått denna chans.

Mer information kommer fortlöpande! 

/ Styrelsen  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------